การกินอาหารทะเลของเด็กเล็ก เป็นเรื่องที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง

อาหารทะเลเป็นอาหารที่มีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้ง แต่ก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรที่จะทำการหลีกเลี่ยงในช่วง 1 ปีแรก เพราะจะมีโอกาทีเกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นได้ทุกเมื่อ และไม่ควรรับประทานเหมือนกัน เป็นเหตุให้พ่อแม่ควรที่จะมีการใส่ใจพร้อมกับดูแลให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากกุ้งมีสารที่มีตัวเป็นเหตุให้ก่อภูมิแพ้ กุ้งน้ำจืด ที่มีสารที่ชื่อว่า โปรตีนฮีโมไซยานิน พร้อมทั้งก็มีสารโปรตีนลิพิดบายดิง  ที่อยู่ภายในกุ้งทะเลย เมื่อคุณเองเกิดอาการแพ้ หรือเด็ก ๆ เกิดอาการแพ้เกิดขึ้น  ก็เป็นเพราะสารตัวนี้นี่เอง ที่จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้อย่างง่าย เลยก็ว่าได้

 
อาหารทะเล
เพราะเช่นนั้นไม่ควรให้เด็กเล็ก ๆ รับประทานกุ้งเด็ดขาด โดยอาการแพ้มักจะเกิดได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือภายหลังที่ได้รับประทานเข้าไปแล้ว เช่นเกิดอาการคัน ปากบวม หรือมีผื่นขึ้น อาเจียนก็เป็นได้ หรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดอาการหายใจไม่ออก ซึ่งเป็นอาการรุนแรงที่น่ากลัว ที่บิดามารดาจะต้องใส่ใจลูกน้อยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ให้เกิดอาการต่าง ๆ กลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก ๆ จะเป็นการรักยาก เมื่อมีอาการคัน เกิดขึ้น เพราะเด็ก ยังไม่ค่อยมีภูมิต้านทานดีมากนัก  จึงควรระวังเป็นอย่างมาก ไม่ควรพลาดเด็ดขา
 
เพราะฉะนั้น การกินอาหารทะเลของเด็กเล็ก จึงไม่ควรนำมาให้รับประทานเด็ดขาด คงทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยที่พ่อแม่คงจะไม่ค่อยสังเกตก็เป็นได้  แต่ด้วยเด็ก ๆ แต่ละคนจะมีภาวะภูมิคุ้มกันน้อยมาก การกินอาหารทะเลของเด็กเล็ก ทำให้พ่อแม่ต้องระวังอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อมีอาการกลุ่มนี้