ข้อห้ามของหญิงมีครรภ์ ข้อความที่เกิดจากความเชื่อถือของแต่ละคน

คนรุ่นก่อนแต่ละคนค่อนข้างมี ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ที่ผู้กำลังเป็นคุณแม่ เพราะว่าเกิดความเชื่อที่เป็นข้อห้ามจากคนรุ่นก่อนกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งจะมีการตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความสำคัญอย่างมากมาย สำหรับข้อห้ามภายในการตั้งครรภ์ จึงต้องเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงแต่ละคนจะต้องใส่ใจกันโดยเฉพาะกันเลย  โดยข้อห้ามจะมีมากหลายข้อด้วยกัน อยู่ที่ว่าคุณจะมีการเชื่อมากน้อยเท่าใดกันนั่นเอง

 

นับได้ว่า ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ควรที่จะมีการทานอาหารที่มีสีดำ เช่น โอเลี้ยง และขนมเปียกปูน โดยคนโบราณจะมีความเชื่อว่าจะเป็นเหตุให้เด็กที่คลอดออกมานั้น มีลักษณะผิวสีดำ เป็นเหตุให้ความเชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับเฉพาะกับคนเพียงเท่านั้น และยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผู้หญิงห้ามนั่งขวางธรณีประตู เพราะว่าบางบ้านจะมีธรณีประตูกว้างและมีความสูงมาก ๆ เป็นเหตุให้การนั่งบนธรณีประตูอาจจะส่งผลให้การนั่งต่ำลงไปจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์ได้เช่น และยังรวมไปถึงอุบัติเหตุการเสียหลักจากการนั่งลงไปได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นความเชื่อทางด้านโบราณจึงต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะมีความเชื่อเช่นใดบ้าง

 

เพราะเช่นนั้นข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ เป็นคติความเชื่อของโบราณหรือเป็นอุบายที่จะเป็นเหตุให้ลูกหลานเกิดความเชื่อ และทำตามอย่างที่ได้บอกไปนั่นเอง โดยความเชื่อดังกล่าวไม่ใช่จะมีเพียงเท่านี้ แต่ก็ยังมีความเชื่อหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะเชื่อมากน้อยเท่าใด