ความวิเศษที่น่าแสวงหานิสัยของกลุ่มที่ถนัดมือซ้าย

เมื่อภายในชีวิตประจำวันเรานั้น ล้วนรู้จักคนที่มีการ ถนัดมือซ้าย แม้แต่ทางผู้ชำนาญทางด้านการแพทย์ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด แต่พันธุศาสตร์ก็ได้มีบทบาทอย่างมากเกี่ยวข้องเรื่องนี้ ไม่มีการค้นพบได้ว่า ยีนส์ถนัดซ้าย แต่เรารู้ได้ว่ามักจะต้องมีผู้คนถนัดซ้ายอยู่ ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะมีคนหนึ่งถนัดซ้าย เป็นการระบุได้ว่าเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ เพราะว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ คือโลกของคนถนัดมือขวา ที่จริงแล้วไม่ควรที่จะเป็นเช่นนั้น

 

เพราะว่าเหตุผลที่มีคนนัดมือขวาอยู่มากกว่าคนที่ถนัดมือซ้าย ก็คอยต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกของคนที่มีการถนัดมือขวา แต่คนที่มีการถนัดมือซ้าย เป็นกลุ่มคนที่มีความพิเศษ พวกเขามักจะเป็นตัวของตัวเอง และจะสามารถปรับตัวได้ง่าย ๆ นั่นก็อาจจะเป็นเพราะเขามีทางเลือกไม่ได้มากนัก เพราะว่าความจริงที่น่าตะลึกของคนที่ถนัดข้างซ้าย จะมีประชากรแค่เพียง 5-10% ที่ถนัดข้างซ้าย คนที่ถนัดข้างซ้ายจะมีกรใช้สมองซีกขวาเป็นสำคัญ  ส่วนผู้ที่ถนัดข้างซ้ายก็จะมีการแพ้แอลกอฮอล์ได้ง่ายเช่นกัน และเป็นคนที่มีความคิดรังสรรค์งานออกมาได้ดีอยู่ตลอด มิใช่ว่าจะเป็นความผิดปกติ

 

เพราะเช่นนั้น ถนัดมือซ้าย มิใช่เรื่องแปลกแต่เช่นใด คนเราก็ทำงานทัดเทียมกัน ซึ่งผู้ที่ถนัดซ้ายอาจจะทำงานออกมาได้ดีกว่าผู้ที่ถนัดข้างขวาก็มี ทำให้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเห็นกันเป็นประจำ เพราะว่าผู้ที่ถนัดข้างซ้าย และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องน่ารู้ที่ต้องทำความเข้าใจถนัดมือซ้าย