สัญลักษณ์เตือนการฝึกลูกเข้าห้องส้วมด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ

เมื่อคุณเองเป็นคุณแม่มือใหม่ ควรที่จะต้องทำการหาความรู้ในการเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างดี ยิ่งลูกน้อยของคุณจะต้องมีการ ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ ซึ่งจะมีเครื่องแสดงที่เตือนบอกว่า ลูกน้อยพร้อมที่จะได้รับการฝึกในการใช้ห้องน้ำแล้ว ท่านเองจะต้องมีการสังเกตลูกว่าจะมีความประพฤติอย่างไรบ้าง ก็ควรเริ่มที่จะทำการฝึกลูกขับถ่าย เมื่อรู้สึกปวดก็ให้เดินเข้าห้อองน้ำ  เพื่อจะเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่ถ่าย หรือว่าปัสสาวะบนพื้น

 
ถือได้ว่าสัญญาณเตือนลูกน้อยว่าต้องฝึกลูกเข้าห้องน้ำ ซึ่งเมื่อลูกน้อยเติบใหญ่ขั้น ก็จะถึงช่วงหนึ่งที่คุณแม่จะต้องทำการฝึกในเรื่องการใช้ห้องน้ำเอง และเลิกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการฝึกที่ได้ผลดี แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าตัวกันอีกด้วย พร้อมทั้งการฝึกของคุณแม่ ถ้าเขายังไม่มีความพร้อมที่จะได้รับการฝึก แต่คุณบังคับหรือว่ายังไม่เข้าใจ เป็นเหตุให้ตัวเด็กเองไม่อยากจะทำการฝึกก็เป็นได้ ถ้าอย่างนั้นมาดูสัญญาณเตือนว่าเด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้ได้
– เริ่มอยากรู้พร้อมทั้งอยากเห็นเรื่องห้องน้ำ เมื่อคุณแม่เห็นว่า เจ้าตัวมีการเริ่มสนใจ พร้อมกับคอยสังเกตพฤติกรรมในการเข้าห้องน้ำของคนภายในครอบครัว นี่ก็เป็นอาณัติสัญญาณที่ดีอีกอย่างหนึ่ง เขากังลังเกิดอยากรู้อยากเห็น  ว่าครอบครัวนั้น เข้าไปทำอะไรข้างหน
– ถอดกางเกงเองได้ ถ้าหากคุณแม่เห็นลูกถอดกางเกงเองได้ หรือทำการถอดผ้าอ้อมสำเร็จรูป ก็จะแสดงว่าเขามีความพร้อมที่จะมีการใช้ห้องสุขาด้วยตัวเองแล้ว ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มทำการฝึกเด็ก ๆ กันได้เลย
 
ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ
ดังนั้น ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ เป็นเรื่องธรรมดา คุณพ่อคุณแม่ควรช่วยกันดูแลลูกน้อย สอนลูกน้อย เพื่อให้ทำการฝึกฝนในการใช้ห้องน้ำด้วยตนเอง  พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นการสอนให้ลูกน้อยทำความเข้าใจในการใช้ห้องน้ำ เมื่อลูกน้อยเกิดเติบโตขึ้นมา ต้องช่วยเหลือตนเอง