ฮอร์โมนเลปตินที่คือปัญหาในการลดน้ำหนักไม่ลง

ฮอร์โมนเลปติน คุณเองอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อน ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการลดน้ำหนักของคุณกันอย่างแท้จริงกันเลย ถึงแม้ว่าหน้าที่หลัก ๆ ของฮอร์โมนตัวนี้ คือการกำหนดระดับพลังงานที่มีการใช้ในแต่ละวัน พร้อมทั้งน้ำหนักตัวของคุณเอง รวมถึงมีการสั่งการทางสมองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวความอยากอาหารได้อีกด้วย นอกจากนี้ เลปตินยังเป็นตัวกระตุ้นในการทำงานของทางด้านประสาทพร้อมทั้งเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างเนื้อเยื่อไขมันในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

 

นับได้ว่าฮอร์โมนเลปติน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้อยากอาหารเป็นอย่างมาก เพราะคุณสาว ๆ หลากหลายคนที่กำลังอยากจะทำการลดน้ำหนัก เพราะการเกิดภาวะทางด้านเลปติน คือ เป็นสัญญาความรู้สึกอิ่มไปถึงสมองกันเลย เราจึงไม่อาจที่จะทำการควบคุมในการกรับประทานได้ พร้อมทั้งเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญสำหรับคนที่อ้วนขึ้น นอกจากนี้แล้ว ถ้าหากเรามีเลปตินที่สูงในระยะเวลายาวนานก็จะทำให้มีความไวต่อความรู้สึกของการลดลงนั่นเอง สมองก็จะไม่ทำตามสัญญาณที่ได้รับ พร้อมทั้งมีการส่งผลให้ทางระบบในการเผาผลาญการทำงานที่ช้าลง พร้อมทั้งมีการควบคุมในการกินไม่ได้ เพราะฉะนั้นฮอร์โมนเลปติน จึงกลายเป็นฮอร์โมนที่ต้องทำการศึกษาเป็นอย่างมากมาย หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังพบเจอปัญหานี่เอง

 

เพราะฉะนั้น ฮอร์โมนเลปติน จะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักอาการเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่มีขึ้นจากภาวะในการดื้อของเลปติน ที่มีน้ำหนักขึ้น ลดน้ำหนักไม่ลง อยากแต่น้ำตาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้กลายเป็นสิ่งที่คุณเองต้องกลัวอย่างแน่นอน ด้วยฮอร์โมนประเภทนี้กันเลย