โรคพุ่มพวง หรือว่า โรคเอสแอลอี ที่ชาวไทยยังไม่เข้าใจกันดี

โรคพุ่มพวง คือโรคเอสแอลอี ซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันมาก่อน แต่ถ้าว่าทางการแพทย์ได้ออกมาพูดว่า โรคเอสแอลอี คือโรคที่มีความร้ายแรง ทำให้สามารถฆ่าผู้คนส่วนใหญ่ได้เช่นกัน แต่ในเวลาเดียวกันหลากหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีโรคนี้ด้วย ทำให้ไม่ค่อยพูดถึงกันมาก ซึ่งโรคเอสแอลอี หรือทีเรียกกันว่า โรคลูปัส จัดได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังอีกแบบหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มของโรคภูมิต้านทานแบบเพี้ยน

 
แต่ก็ไม่ได้เป็นโรคที่มีความอันตรายร้ายแรงอย่างที่เข้าใจกัน โดยโรคเอสแอลอีจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วยได้มีการผลิตภูมิคุ้มกันในเลือดที่มีชื่อเรียกว่า แนติบอดี้ ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดกับปัญหาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือจะเป็นทางอ้อม คือ ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายจะมีการต่อต้านเกี่ยวข้องเชื้อโรคที่เป็นสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือว่าเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากภายนอกร่างกาย แต่ทว่ามีการต่อต้านร่างกายได้ด้วยตัวเอง จนทำให้เกิดเป็นการอักเสบที่อวัยวะหลากหลาย มากมายที่มีความร้ายแรงจนให้ทำลายอวัยวะส่วนอื่น ๆ เช่น หัวใจ ปอด ตับ พร้อมทั้งระบบประสาท ซึ่งความรุ่นแรงของโรคเอสแอลอี โรคพุ่มพวง  หรือ โรคพุ่มพวง จะมีความแตกต่างไปในแต่ละคนบางท่านก็เป็นไม่รุ่นแรง บางท่านก็เป็นรุ่นแรง 
 
โรคพุ่มพวง
เพราะเช่นนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี  ส่วนใหญ่จะพบในวัยสาว ๆ จนถึงวัยกลางคน ที่มีอายุภายในระหว่าง 20-50 ปีนั่นเอง  พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่า โรคพุ่มพวง โรคที่ยังไม่มีกลุ่มคนรู้จักกันดีมากนัก จนอาจจะมีความเชื่อได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีอันตราย