Day: September 12, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวมหาสารคาม “วนอุทยานโกสัมพี” ให้อาหารลิงแสม ชมวิวธรรมชาติสวยๆท่ามกลางแหล่งชุมชน

วนอุทยานโกสัมพี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จ.มหาสารคาม เป็นป่าขนาดเล็ก และเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านในระแวกนั้น รวมไปถึงนักท่องเที่ยวยังสามารถไปให้อาหารลิงแสมได้อีกด้วย วนอุทยานโกสัมพี ตั้งอยู่บนพื้นที่ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าขนาดเล็ก อยู่บริเวณแม่น้ำชี เมื่อก่อนนั้นตรงนี้จะเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แต่ขาดผู้ดูแลก็เลยมีการนำเสนอให้กรมป่าไม้ ที่ดูแลส่วนอุทยานแห่งชาติอยู่แล้ว เข้ามารับผิดชอบดูแล รวมถึงมีการจัดตั้งขึ้นให้เป็นวนอุทยาน เมื่อปี พ.ศ. 2519 ไฮไลท์ของที่นี่คือ เป็นแหล่งอาศัยของลิงแสมมากกว่า 500 ตัว โดยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านส่วนใหญ่จะนำอาหารเข้าไปให้ลิง เพราะลิงที่นี่ไม่ดุร้าย จึงสามารถเข้าไปให้อาหารได้ อีกทั้งบริเวณริมแม่น้ำชียังมีจุดชมวิวสวยๆ อย่าง แก่งตาด ที่เป็นจุดเล่นน้ำสงกรานต์ที่สำคัญที่สุดของภาคอีสาน รวมไปถึงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสวยๆ ที่มีพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมี ต้นจามจุรี หรือ ก้ามปู ที่ชาวบ้านนำไปปลูกไว้ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น คอยให้ความร่มรื่นในบริเวณนี้อีกด้วย ที่อยู่ : ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามเปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

Read More