นครเมกกะ Mecca มหานครศักดิ์สิทธิ์ศาสนาอิสลาม มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในทุกๆปี เราจะได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของชาวอิสลาม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้แสวงบุญ ไปยังเมกกะ หรือ มักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ในช่วงเดือนที่ 12 ตามปฏิทินของอิสลาม (ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์หรือพระนครชุมทิศของโลกอิสลามเพื่อร่วมประกอบพิธีฮัจญ์

เมกกะ มีชื่อเต็มว่า มักกะตุลมุกัรเราะมะฮ์ และมีชื่ออื่นเช่น อุมมุลกุรอ และบักกะฮ์ เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ในซาอุดิอาราเบีย ที่นี่เป็นที่นับถือของชาวมุสลิมในฐานะบ้านเกิดของศาสดา มูฮัมหมัด บิน อับดุลลาห์ และเป็นที่ที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคัมภีร์กุรอานถูกเปิดเผยต่อมูฮัมหมัดเป็นครั้งแรก ณ ถ้ำฮิรา บนยอดเขาจาบาล อัล-นูร์

ซึ่งที่แห่งนี้ยังมีข้อหวงห้าม หรือ หะร็อมมักกะห์ โดยบริเวณรอบๆ มีสิ่งที่ห้ามทำ เช่น ห้ามตัดต้นไม้ ห้ามล่าสัตว์ ห้ามต่อสู้กันนอกจากเพื่อป้องกันตัว และห้ามผู้ที่ไม่ศรัทธาเข้าไปในบริเวณนั้น โดยชาวสยามในสมัยโบราณ เคยเรียกเมกกะว่า กบิลพัสดุ์ เนื่องจากเมื่อก่อนไม่สามารถแยกแยะชาติพันธุ์ของแขกกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามายังสยามได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ แขกเจ้าเซ็น แขกสุหนี่ แขกจาม แขกมลายู แขกอาหรับ แขกมัวร์ แขกตุรกี และแขก เปอร์เซีย จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าชาวมุสลิมเดินทางไปเมืองกบิลพัสดุ์ในอินเดียเพื่อแสวงบุญ

มัสยิดอัลฮะรอม Masjid al-Haram เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นอาคารเดี่ยวที่แพงที่สุดในโลก มูลค่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เป็นที่ตั้งของพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดสองประการ นั่นคือ ฮัจญ์ (Hajj) และอุมเราะห์ (Umrah) ซึ่งตามประเพณีของศาสนาอิสลาม การละหมาดในมัสยิดแห่งนี้จะเท่ากับการละหมาด 100,000 ครั้งในมัสยิดอื่นๆ ทั่วโลก โดยลักษณะของมัสยิดนี้เป็นลักษณะทรงแปดเหลี่ยมบริเวณกว้าง โดยมีกะบะฮ์ตั้งอยู่ตรงกลาง เวลาละหมาดก็จะหันหน้าเข้าสู่กะบะฮ์เป็นจุดเดียวกัน

พิธีฮัจญ์ คืออะไร ?

พิธีฮัจญ์ คือ 1 ใน 5 หลักปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมที่มีความสามารถจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต โดยที่ว่า ความสามารถ นั้นหมายถึง มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และปัจจัยที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเดินทางไปประกอบพิธี เช่น เงินทอง และอาหาร โดยไม่ต้องเป็นหนี้สินหรือสร้างความเดือดร้อนต่อบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *