การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข่าวสารการท่องเที่ยว

เปิดแล้ว! รฟท.ให้บริการรถด่วนพิเศษสายใต้ กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ เพิ่ม 2 ขบวน ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดให้บริการขบวนรถสายใต้ เส้นทางกรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ เพิ่มจำนวน 2 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเชื่อมต่อระหว่างไทยและมาเลเซีย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับการให้บริการรถไฟสายใต้ เพิ่ม 2 ขบวน เส้นทางกรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45 กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 15.10 น. ถึงปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 09.50 น. (ตามเวลาประเทศไทย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 17.06 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถึงกรุงเทพ เวลา […]

Read More