ชาเทากก

สถานที่ท่องเที่ยว

ชาเทากก (Sha Tau Kok) ท่าเรือที่ยาวที่สุดในฮ่องกง และอดีตเป็นเมืองเชื่อมต่อระหว่างพรมแดน

ชาเทากก (Sha Tau Kok) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างแดน อดีตเคยเป็นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างพรมแดน และในปัจจุบันได้กลัมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ได้เปิดท่าเรือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ ซึ่งท่าเรือแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นท่าเรือที่ยาวที่สุดในฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1960 เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น ชุมชน Lai Chi Wo, หมู่บ้านชาวประมง Kat O, Ap Chau ชุมชน Lai Chi Wo เป็นชุมชนชนบทเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของนิวเทอร์ริทอรีส์ พวกเราจะได้ดื่มด่ำกับความเขียวขจีของป่าชายเลนและป่าฟุงสุ่ยขนาดใหญ่ที่รายล้อมหมู่บ้านชาวจีนแคะที่มีอายุกว่า 300 ปี หมู่บ้านชาวประมง Kat O อดีตหมู่บ้านชาวประมงที่มีวัด Kat O Tin Hau วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงเพื่อเป็นเกียรติแก่ Tin Hau เทพธิดาแห่งท้องทะเล และ Ap Chau ผู้พิทักษ์ของกะลาสีและชาวประมง บริเวณนั้นจะมีหินสีสดรูปทรงแปลกตาอันขึ้นชื่อให้เราได้ชมด้วย

Read More